Samsun Esob
Vizyon - Misyon

Vizyon - Misyon - Değerlerimiz


  Vizyon  
  Gelişen ve değişen şartlarda, birliğimize bağlı odalarımız üyelerinin mal ve hizmet ürettikleri sektörlerde rekabet gücünün artırılması ve geliştirilmesinde etkin bir rol oynayan örnek ve öncü bir meslek kuruluşu olmak.  
   
  Misyon  
  *İlimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için odalarımızın potansiyelleriniz en etkili ve verimli şekilde kullanmak,  
  *Birliğimize bağlı odalarımız üyelerinin ürettikleri ile verdikleri hizmetleri tüketicilerimize kaliteli, ekonomik ve standartlara uygun sunmaları için faaliyetlerde bulunmak,  
  *Esnaf ve Sanatkarlarımıza değerlerimiz ve ilkelerimiz doğrultusunda kaliteli ve verimli hizmet vermek.  
   

  Değerlerimiz  
 
Ahilik İlkelerine Bağlılık,
Bilimsellik,
İnsan Odaklılık,
Sorumluluk,
Özgünlük,
Güvenirlilik,
Katılımcılık,
Duyarlılık,
Tutarlılık.